Polityka gospodarcza

Economic policy

2022L

Kod przedmiotu12S1O-POLG
Punkty ECTS 3,5
Typ zajęć Ćwiczenia
Wykład
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Kisiel R., R. Marks-Bielska (red. nauk.), Polityka gospodarcza (zagadnienia wybrane), UWM, 2013 2) Winiarski B. (red. nauk.), Polityka gospodarcza, PWN, 2019 3) Ćwikliński H., Polityka gospodarcza, UG, 2004 4) Rosati D., Polityka gospodarcza. Wybrane zagadnienia, SGH, 2017
Literatura uzupełniająca
Uwagi