Prawo

2021Z

Kod przedmiotu12S1O-PRA
Punkty ECTS 2
Typ zajęć Wykład
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładówrawo jako dziedzina nauki i wiedzy. System prawa. Zasady naczelne - zasada demokratycznego państwa prawnego, zwierzchnictwa narodu, podziału i równowagi władzy. System organów państwowych. Źródła prawa. Podmioty stosunków prawnych. Prawo podmiotowe. Czynności prawne. podmioty i przedmioty stosunków cywilnoprawnych. Przedstawicielstwo. Sposoby zawierania umów.
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) A. Filipowicz, Podstawy prawa dla ekonomistów, C.H. Beck, 2012
Literatura uzupełniająca
Uwagi