Rachunkowość finansowa

Financial accounting

2022Z

Kod przedmiotu12S1O-RACHF
Punkty ECTS 3,5
Typ zajęć Ćwiczenia
Wykład
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Barbara Gierusz, "Podręcznik samodzilnej nauki księgowania" , wyd. ODDK, 2019 2) Małgorzata Cygańska, "Rachunkowość przedsiębiorstw. Zbiór zadań", , wyd. OWSIIZ, 2008
Literatura uzupełniająca
Uwagi