Repetytorium

Repetitory

2021Z

Kod przedmiotu12S1O-REPT
Punkty ECTS 1
Typ zajęć Wykład
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładówstota i właściwości wybranych funkcji. Równania i nierówności - wymierne, wykładnicze, logarytmiczne. Podstawowe pojęcia mikroekonomiczne. Mechanizm rynkowy - istota i determinanty. Organizacja rynku ze względu na poziom konkurencji. Wprowadzenie do finansów - podstawowe pojęcia. Klasyfikacja finansów. Podstawowe mechanizmy na rynku finansowym.
Cel kształcenia
Literatura podstawowa
Literatura uzupełniająca
Uwagi