Seminarium licencjackie II

Undergraduate Seminar II

2023Z

Kod przedmiotu12S1O-SEMLICII
Punkty ECTS 3,5
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa
Literatura uzupełniająca
Uwagi