Seminarium licencjackie I

Undergraduate Seminar I

2022L

Kod przedmiotu12S1O-SEMLII
Punkty ECTS 3,5
Typ zajęć Seminarium
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa
Literatura uzupełniająca
Uwagi