Seminarium licencjackie + praca licencjacka

2023L

Kod przedmiotu12S1O-SLPL
Punkty ECTS 13,5
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa
Literatura uzupełniająca
Uwagi