Technologie informacyjne

Computer technologies

2021Z

Kod przedmiotu12S1O-TECHI
Punkty ECTS 2
Typ zajęć Ćwiczenia
Przedmioty wprowadzającePodstawy obsługi komputerów
Wymagania wstępnePodstawowe umiejętności z zakresu obsługi komputerów
Opis ćwiczeńPodstawy organizacji danych (pojęcie pliku, katalogu, tworzenie i zapisywanie plików i katalogów, kopiowanie, przenoszenie i usuwanie plików). Edytor tekstu - Word (I): tworzenie prostych dokumentów tekstowych: formatowanie czcionki, akapitu, definiowanie i wykorzystywanie tabulatorów, wyliczanie i numerowanie, obramowania i krawędzie, kopiowanie, przenoszenie, usuwanie fragmentów tekstu, wstawianie obiektów (tabele, rysunki), ułożenie tekstu na stronie - marginesy, wyrównanie, orientacja strony, nagłówki i stopki, opcje wydruku. Edytor tekstu - Word (II): formatowanie złożonych dokumentów: definiowanie stylów, automatyczne tworzenie spisów treści, numerowanie rysunków, przypisy, odnośniki, podział dokumentu na szpalty. Edytor tekstu - Word (III): korespondencja seryjna. Arkusz kalkulacyjny - Excel (I): jego możliwości i przykłady zastosowań, podstawowe pojęcia - komórka, arkusz, skoroszyt, adresowanie komórek, wpisywanie informacji, kopiowanie, wypełnianie automatyczne, formaty, zmiana szerokości kolumny i wysokości wiersza, ukrywanie kolumn. Arkusz kalkulacyjny - Excel (II): nazywanie obszarów, nazywanie arkuszy, wstawianie i przemieszczanie arkuszy, tworzenie tabeli danych, obramowania. Arkusz kalkulacyjny - Excel (III): wpisywanie formuł, adresowanie względne i bezwzględne. Arkusz kalkulacyjny - Excel (IV): wykorzystywanie funkcji wbudowanych (suma, średnia, jeżeli, licz.jeżeli, funkcje daty i czasu, min, max). Arkusz kalkulacyjny - Excel (V): tworzenie wykresów, edytowanie i formatowanie różnych typów wykresów, możliwość zmiany współczynników funkcji. Arkusz kalkulacyjny - Excel (VI): operacje na zbiorach danych, filtry, sumy częściowe
Opis wykładówIA:Podstawy organizacji danych (pojęcie pliku, katalogu, tworzenie i zapisywanie plików i katalogów, kopiowanie, przenoszenie i usuwanie plików). Edytor tekstu - Word (I): tworzenie prostych dokumentów tekstowych: formatowanie czcionki, akapitu, definiowanie i wykorzystywanie tabulatorów, wyliczanie i numerowanie, obramowania i krawędzie, kopiowanie, przenoszenie, usuwanie fragmentów tekstu, wstawianie obiektów (tabele, rysunki), ułożenie tekstu na stronie - marginesy, wyrównanie, orientacja strony, nagłówki i stopki, opcje wydruku. Edytor tekstu - Word (II): formatowanie złożonych dokumentów: definiowanie stylów, automatyczne tworzenie spisów treści, numerowanie rysunków, przypisy, odnośniki, podział dokumentu na szpalty. Edytor tekstu - Word (III): korespondencja seryjna. Arkusz kalkulacyjny - Excel (I): jego możliwości i przykłady zastosowań, podstawowe pojęcia - komórka, arkusz, skoroszyt, adresowanie komórek, wpisywanie informacji, kopiowanie, wypełnianie automatyczne, formaty, zmiana szerokości kolumny i wysokości wiersza, ukrywanie kolumn. Arkusz kalkulacyjny - Excel (II): nazywanie obszarów, nazywanie arkuszy, wstawianie i przemieszczanie arkuszy, tworzenie tabeli danych, obramowania. Arkusz kalkulacyjny - Excel (III): wpisywanie formuł, adresowanie względne i bezwzględne. Arkusz kalkulacyjny - Excel (IV): wykorzystywanie funkcji wbudowanych (suma, średnia, jeżeli, licz.jeżeli, funkcje daty i czasu, min, max). Arkusz kalkulacyjny - Excel (V): tworzenie wykresów, edytowanie i formatowanie różnych typów wykresów, możliwość zmiany współczynników funkcji. Arkusz kalkulacyjny - Excel (VI): operacje na zbiorach danych, filtry, sumy częściowe.
Cel kształceniaCelem przedmiotu jest poznanie zasad obsługi komputera, sposobów wykorzystania sprzętu komputerowego w praktyce zawodowej oraz oprogramowania użytkowego (edycja tekstów, arkusze kalkulacyjne itp.)
Literatura podstawowa1) Katherine Murray, Microsoft Word 2010 PL, Gliwice: Wydawnictwo Helion, 2011, s. 255 2) Agnieszka Skulimowska, Technologia informacyjna EXCEL 2013, Siedlce: Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego, 2017, s. 389
Literatura uzupełniająca1) Witold Sikorski, wyd. Warszawa: WITKOM Salma Press, Excel dla studentów: [ćwiczenia i zadania w Excel 2010], 2016r., tom , 168s. 2) Marek Smyczek, wyd. Piekary Śląskie : iTst@rt Wydawnictwo Informatyczne, Przetwarzanie tekstów, 2008r., tom , 194s.
UwagiPrzedmiot bez wykładów