Transport i spedycja

Transport and Freight Forwarding

2023Z

Kod przedmiotu12S1O-TSP
Punkty ECTS 3,5
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa
Literatura uzupełniająca
Uwagi