Zarządzanie marketingowe

Marketing management

2023L

Kod przedmiotu12S1O-ZAM
Punkty ECTS 4
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) McDonald M., Wilson H., , Plany marketingowe,, t. t 1, Oficyna a Wolter Kluwer, 2012, s. 735 2) Żurawik B., Żurawik W.,, Zarządzanie marketingiem w przedsiębiorstwie, , t. 1, PWE, 2012, s. 434 3) Rosa G.(red), Zarządzanie marketingowe, , t. t, wyd. C.H.Beck , 2012, s. 250 4) Pomyklaski A., Zarządzanie i planowanie marketingowe, , t. 1, Wyd.Naukowe PWN, 2005, s. 150 5) Kotler PH, Marketing 4.0 Era cyfrowa, , t. 1, Wyd.MT Biznes, 2017, s. 330
Literatura uzupełniająca
Uwagi