Zarządzanie projektami

Management projects

2023Z

Kod przedmiotu12S1O-ZAP
Punkty ECTS 3,5
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Trocki Michał, Zarządzanie projektami , t. 1, PWE, 2012, s. 345 2) Stabryła Adam, Zarządzanie projektami ekonomicznymi i organizacyjnymi, t. 1, PWN, 2006, s. 267
Literatura uzupełniająca
Uwagi