Zarządzanie jakością

Quality management

2021L

Kod przedmiotu12S1O-ZJAK
Punkty ECTS 3
Typ zajęć Ćwiczenia
Wykład
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładówistoryczny wymiar jakości. Jakość – interdyscyplinarność pojęcia, planowanie jakości wyrobu/usługi. Charakterystyka zarządzania jakością oraz systemu zarządzania jakością. Koncepcje, zasady oraz metody zarządzania jakością. Porównanie wyrobu oraz usługi w kontekście jakościowym. Jakość usług i jej modele. ,ĆWICZENIA:Zastosowanie w praktyce tradycyjnych narzędzi zarządzania jakością. Tworzenie przykładowych procedur oraz ich wizualizacja. Zapewnienie i utrzymywanie jakości wyrobów oraz usług. Sposoby utrzymywania jakości oraz metody utrwalania atrybutów towarów. Klasyfikacja kosztów jakości oraz rachunek kosztów w przedsiębiorstwie. Audyt wewnętrzny systemu zarządzania jakością. Zarządzanie jakością a jakość środowiska. Satysfakcja klienta w kontekście zapewniania jakości oraz metody jej pomiaru.
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Zymonik Z., Hamrol A., Grudowski P., Zarządzanie jakością i bezpieczeństwem, PWE, 2013 2) Karaszewski R., Nowoczesne koncepcje zarządzania jakością, TNOiK, 2006 3) Urban W., Zarządzanie jakością usług, PWE, 2018 4) Chrobocińska K., Decyk K., Szulc R., Jakość w działalności gospodarczej, Instytut Badań Gospodarczych, 2021
Literatura uzupełniająca
Uwagi