Analiza ekonomiczna

Economic analysis

2021Z

Kod przedmiotu2212S1-ANEK
Punkty ECTS 4
Typ zajęć Ćwiczenia
Wykład
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) BEDNARSKI L., Analiza finansowa w przedsiębiorstwie, PWE, 2007 2) BEDNARSKI L., BOROWIECKI R., Analiza finansowa w przedsiębiorstwie, AE im. Oskara Langego, 2007 3) JERZEMOWSKA M., Analiza finansowa w przedsiębiorstwie, PWE, 2006
Literatura uzupełniająca
Uwagi