Badania marketingowe

Marketing research

2020L

Kod przedmiotu2212S1-BADMAR
Punkty ECTS 3
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Churchill G.A., Badania marketingowe. Podstawy metodologiczne., PWN, 2002, s. 151-434, 6 2) Kaczmarczyk S., Badania marketingowe. Metody i techniki., PWE, 2003, s. 31-251 3) Mazurek-Łopacińska K., Badania marketingowe. Teoria i praktyka., PWN, 2005, s. 91-100, 25 4) Maison D., Jakościowe metody badań naukowych. Jak zrozumieć konsumenta., PWN, 2010, s. 86-287
Literatura uzupełniająca
Uwagi