Doradztwo podatkowe

Tax advising

2020L

Kod przedmiotu2212S1-DORPOD
Punkty ECTS 3
Typ zajęć Ćwiczenia
Wykład
Przedmioty wprowadzająceRachunkowość finansowa
Wymagania wstępnePodstawowa wiedza z zakresu rachunkowości
Opis ćwiczeńPodatek dochodowy od osób fizycznych. Podatek od towarów i usług. Ryczałt ewidencjonowany. Podatkowa księga przychodów i rozchodów.
Opis wykładówPolityka podatkowa i jej uwarunkowana. Funkcje podatków. Cechy stałe podatku. Elementy techniki podatkowej. Charakterystyka polskiego systemu podatkowego. Podatek akcyzowy. Podatek dochodowy od osób prawnych. Podatek tonażowy. Podatek od gier. Podatek rolny. Podatek leśny. Podatek od nieruchomości. Podatek od środków transportowych. Podatek od spadków i darowizn. Podatek od czynności cywilnoprawnych. Opłaty. Procedury postępowania podatkowego. Karta podatkowa.
Cel kształceniaStudent powinien posiąść wiedzę oraz potrafić rozwiązać problemy związane z wywiązywaniem się z obowiązku podatkowego dla poszczególnych podatków funkcjonujących w ramach systemu podatkowego w Polsce.
Literatura podstawowa1) Winiarska K., Startek K., Rachunkowość podatkowa. Zadania, pytania, testy , C.H. Beck, Warszawa., , 2011 2) Rosiński R., Polski system podatkowy. Poszukiwanie optymalnych rozwiązań, Difin Warszawa, 2010 3) Olchowicz K., Rachunkowość podatkowa, Difin Warszawa, 2011
Literatura uzupełniająca1) 1) Akty prawne, "Ustawy i rozporządzenia z zakresu podatków i opłat"., tom
Uwagi