Finanse przedsiębiorstw

Finance of enterprises

2020Z

Kod przedmiotu2212S1-FINPRZ
Punkty ECTS 3,5
Typ zajęć Ćwiczenia
Wykład
Przedmioty wprowadzającefinanse, mikroekonomia
Wymagania wstępneznajomość podstaw przedsiębiorczości i finansów
Opis ćwiczeńZarządzanie płynnością finansową i kapitałem obrotowym. Ocena cyklu konwersji gotówki. Przepływy środków pieniężnych i ich wykorzystanie w ocenie działalności przedsiębiorstwa. Wynik finansowy i rentowność przedsiębiorstwa. Dźwignie ekonomiczne oraz ich wpływ na wyniki finansowe przedsiębiorstwa. Wyznaczanie kosztu kapitału i jego zastosowanie w procesach decyzyjnych. Wybór źródeł finansowania przedsiębiorstw. Wskaźnikowa ocena kondycji finansowej przedsiębiorstwa. Ocena ryzyka gospodarczego w działalności przedsiębiorstwa. Tworzenie prostych planów i sprawozdań finansowych z wykorzystaniem podstawowych operacji gospodarczych.
Opis wykładówDecyzje finansowe a cele zarządzania finansami w krótkim i długim okresie. Płynność i wypłacalność w przedsiębiorstwie. Strategie zarządzania kapitałem obrotowym. Planowanie i ocena przepływów pieniężnych. Ocena kondycji finansowej przedsiębiorstwa. Własne i obce żródła kapitału - charakterystyka, wady, zalety. Wewnętrzne i zewnętrzne sposoby finansowania przedsiębiorstw - charakterystyka, wady, zalety. Koszt kapitału i jego zastosowanie w procesach decyzyjnych. Dźwignie ekonomiczne i ich zastosowanie w procesach decyzyjnych. Teorie struktury kapitału.
Cel kształceniaNabycie wiedzy i umiejętności z zakresu sposobów finansowania działalności przedsiębiorstwa oraz zasad i narzędzi niezbędnych do podejmowania decyzji o charakterze finansowym w przedsiębiorstwie.
Literatura podstawowa1) M.Sierpińska, T. Jachna, Metody podejmowania decyzji finansowych, PWN, 2008 2) B. Kotowska, J. Sitko, A. Uziębło, Finanse przedsiębiorstw: przykłady, zadania i rozwiązania, CeDeWu, 2014 3) J. Czekaj, Z. Dresler, Zarządzanie finansami przedsiębiorstw, PWN, 2011
Literatura uzupełniająca1) E. Brigham, J. Houston , wyd. PWN, Zarządzanie finansami, 2015r., tom 2) L.J.Gitman, C.J.Zutter, wyd. Prentice Hall, Principles of Managerial Finance, 2014r., tom 3) M.Sierpińska, T. Jachna, wyd. PWN, Ocena przedsiębiorstwa według standardów światowych, 2015r., tom 4) Motylska-Kuźma A., wyd. Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Zarządzanie finansami w organizacji z wykorzystaniem alternatywnych źródeł finansowania: rynek - ryzyko - procedury, 2019r., tom
Uwagi