Informatyka w zarządzaniu

Computer science in management

2020Z

Kod przedmiotu2212S1-INFWZ
Punkty ECTS 3,5
Typ zajęć Ćwiczenia
Wykład
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Garwin B., Systemy informatyczne w zarządzaniu procesami Workflow, PWN, 2016 2) Kisielnicki J., Zarządzanie i informatyka, Placet, 2013 3) Zawiła -Niedzwiedzki , Informatyka Gospodarcza. Tom I-IV, PWE, 2012 4) Kisielnicki J., Systemy informatyczne zarządzania, Placent, 2013
Literatura uzupełniająca
Uwagi