Marketing

Marketing

2020Z

Kod przedmiotu2212S1-MARK
Punkty ECTS 3,5
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Kotler Ph, Marketing. Analiza, planowanie, wdrażanie i kontrola , t. 1, FELBERG, 1999, s. 600 2) Michalski E., Marketing. Podręcznik akademicki, t. 1, PWN, 2004, s. 644
Literatura uzupełniająca
Uwagi