Matematyka

Mathematics

2019Z

Kod przedmiotu2212S1-MATEM
Punkty ECTS 3,5
Typ zajęć Ćwiczenia
Wykład
Przedmioty wprowadzającebrak
Wymagania wstępneZnajomość matematyki na poziomie szkoły ponadgimnazjalnej.
Opis ćwiczeńDziałania na macierzach. Wyznaczniki i ich własności. Równania macierzowe. Układy równań liniowych. Pochodna funkcji jednej zmiennej, reguły różniczkowania. Badanie przebiegu zmienności funkcji wielomianowych i wymiernych. Całka nieoznaczona, całkowanie przez podstawienie i przez części. Całka oznaczona - zastosowanie do obliczania pól figur. Pochodna cząstkowa, gradient i pochodna kierunkowa. Optymalizacja funkcji dwóch zmiennych.
Opis wykładówMacierze i wyznaczniki. Układ Cramera. Twierdzenie Kroneckera-Capell'ego. Rachunek różniczkowy i całkowy funkcji jednej zmiennej. Elementy analizy funkcji wielu zmiennych (pochodne cząstkowe,gradient, ekstrema lokalne i globalne).
Cel kształceniaZapoznanie studentów z metodami rozwiązywania układów równań liniowych, metodami analizy funkcji jednej zmiennej w zakresie rachunku różniczkowego i całkowego, wybranymi zagadnieniami z analizy funkcji wielu zmiennych.
Literatura podstawowa1) Gewert M., Skoczylas Z., Analiza matematyczna 1. Przykłady i zadania, GiS, 2000 2) Gewert M.,Skoczylas Z., Analiza matematyczna 2. Przykłady i zadania, GiS, 2000 3) Krysicki W.,Włodarski L, Analiza matematyczna w zadaniach, t. I i II, PWN, 1993
Literatura uzupełniająca1) Gewert M., Skoczylas Z., wyd. GiS, Analiza matematyczna 1. Definicje, twierdzenia, wzory, 2000r., tom 2) Gewert M., Skoczylas Z., wyd. GiS, Analiza matematyczna 2. Definicje, twierdzenia, wzory, 2000r., tom
Uwagi