Metody organizacji i zarządzania

Methods of Organization and Management

2021L

Kod przedmiotu2212S1-MOIZ
Punkty ECTS 4
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Mioduszewski Jarosław (red.) , Metody organizacji i zarządzania, wyd. UWM w Olsztynie, 2013, s. 293 2) Błaszczyk Wanda, Metody organizacji i zarządzania, PWN, 2006, s. 323 3) Czekaj Janusz , Metody organizatorskie w doskonaleniu systemu zarządzania, Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 2013, s. 295 4) Brilman Jean, Nowoczesne koncepcje i metody zarządzania, PWE, 2002, s. 479 5) Henryk Bieniok, Metody sprawnego zarządzania, wyd. Placent, Placent, 2011, s. 356
Literatura uzupełniająca
Uwagi