Przedmiot do wyboru 1 - F2

2019Z

Kod przedmiotu2212S1-PDW1F2
Punkty ECTS 8,5
Typ zajęć Wykład
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa
Literatura uzupełniająca
Uwagi