Przedmiot do wyboru 1 - F3

2020Z

Kod przedmiotu2212S1-PDW1F3
Punkty ECTS 4
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa
Literatura uzupełniająca
Uwagi