Przedmiot do wyboru 3 - F3

2021Z

Kod przedmiotu2212S1-PDW3F3
Punkty ECTS 8,5
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa
Literatura uzupełniająca
Uwagi