Przedmiot do wyboru 4 - F3

2021L

Kod przedmiotu2212S1-PDW4F3
Punkty ECTS 5
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa
Literatura uzupełniająca
Uwagi