Przedmioty do wyboru F2

2019L

Kod przedmiotu2212S1-PDWF2
Punkty ECTS 5
Typ zajęć Wykład
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa
Literatura uzupełniająca
Uwagi