Prognozowanie i symulacje

Forecasting and Simulations

2021L

Kod przedmiotu2212S1-PISYM
Punkty ECTS
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Cieślak M., Prognozowanie gospodarcze, metody i zastosowania, PWN, Warszawa, 2000 2) Dittmann P., Prognozowanie w przedsiębiorstwie, Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o., Kraków, 2008 3) Kufel T., Rozwiązywanie problemów z wykorzystaniem programu GRETL, PWN, Warszawa, 2011 4) Osińska Magdalena (red.), Ekonometria współczesna, TNOiK Toruń, 2007 5) Zeliaś A., Pawełek B., Wanat S., Prognozowanie ekonomiczne, teoria, przykłady, zadania, PWN, Warszawa , 2003
Literatura uzupełniająca
Uwagi