Procesy informacyjne w zarządzaniu

Information processes in management

2020L

Kod przedmiotu2212S1-PIWZ
Punkty ECTS 3,5
Typ zajęć Ćwiczenia
Wykład
Przedmioty wprowadzającepodstawy zarządzania, technologie informacyjne
Wymagania wstępnepodstawy z zakresu organizacji i zarządzania, techniki komputerowe
Opis ćwiczeńTworzenie struktury organizacyjnej przedsiębiorstwa. Analiza i opis procesów informacyjnych. Tworzenie diagramu przepływu danych w przedsiębiorstwie. Definiowanie zadań i tworzenie harmonogramów GANTT, PERT.
Opis wykładówRodzaje informacji, funkcje i rola informacji w przedsiębiorstwie. Rozwój systemów informacyjnych. Zadania podstawowych systemów informacyjnych wspierających procesy zarządzania. Etapy powstawania systemów informacyjnych. Klasyfikacja systemów informacyjnych w organizacji. Prezentacje wybranych systemów, metodyka wdrażania wady i zalety omawianych systemów wspomagających realizację zadań w przedsiębiorstwie.
Cel kształceniaCelem przedmiotu jest poznanie źródeł oraz sposobów przechowywania, przetwarzania, udostępniania i wykorzystywania informacji. Poznanie roli różnych systemów informacyjnych w zarządzaniu przedsiębiorstwem, ze zwróceniem uwagi na trendy w tej dziedzinie.
Literatura podstawowa1) Kisielnicki J., Sroka H., Systemy informacyjne biznesu – informatyka dla zarządzania, Agencja Wydawnicza Placet, 2001 2) Bielecki W.T., , Informatyzacja zarządzania, PWE, 2001 3) Szyjewski Z., Zarządzanie projektami informatycznymi , Placet., 2001
Literatura uzupełniająca1) Jerzy Auksztol, Piotr Balwierz, Magdalena Chomuszko, wyd. PWN, SAP. Zrozumieć system ERP, 2011r., tom 2) Jerzy Kisielnicki, Małgorzata Pańkowska, Henryk Sroka, wyd. PWN, Zintegrowane systemy informatyczne Dobre praktyki wdrożeń, 2012r., tom 3) Mariusz Flasiński, wyd. PWN, Zarządzanie projektami informatycznymi , 2009r., tom
Uwagibrak