Podstawy ubezpieczeń

Insurance basics

2021Z

Kod przedmiotu2212S1-PODU
Punkty ECTS 3,5
Typ zajęć Ćwiczenia
Wykład
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) J. HANDSCHKE, J. MONKIEWICZ (red.) , Ubezpieczenia, podręcznik akademicki , t. 1, Poltext, 2010, s. 1-300 2) J. Monkiewicz, Podstawy ubezpieczeń, t. 1, Poltext, 2000, s. 1-400 3) E. Kucka (red.), Ubezpieczenia gospodarcze i społeczne, t. 1, UWM, 2009, s. 1-300 4) W. Sułkowska, Rynek ubezpieczeń: współczesne problemy, t. 1, Difin, 2013, s. 1-240
Literatura uzupełniająca
Uwagi