Praktyka kierunkowa

Practical training

2020L

Kod przedmiotu2212S1-PRAKKIER
Punkty ECTS 6
Typ zajęć Praktyki
Przedmioty wprowadzająceMikroekonomia, Zarządzanie
Wymagania wstępnezaliczenie I roku studiów
Opis ćwiczeńZapoznanie się z organizacją firmy (instytucji), w której realizowana jest praktyka. Zapoznanie się ze specyfiką działalności firmy (instytucji), jej sytuacją finansową oraz otoczeniem ekonomicznym. Poznanie działalności operacyjnej firmy: działów produkcyjnych i usługowych, gospodarki zapasami oraz zarządzania jakością. Poznanie prowadzonego w firmie (instytucji) systemu rachunkowości oraz jego przydatności do celów decyzyjnych i fiskalnych. Poznanie organizacji procesów produkcyjnych, organizacji pracy wykonawczej i kierowniczej występującej w firmie (instytucji). Zapoznanie się z metodami i zasadami zarządzania firmą (instytucją).
Opis wykładówwykłady nie są realizowane
Cel kształceniaKształtowanie umiejętności analitycznych, organizacyjnych, interpersonalnych, negocjacyjnych, umiejętności pracy zespołowej, kształtowanie samodzielności i odpowiedzialności w zakresie powierzonych zadań, poznanie praktycznych warunków prowadzenia działalności gospodarczej.
Literatura podstawowa1) RWNE UWM w Olsztynie, Regulamin praktyk studenckich - kierunkowych, Dziekanat WNE UWM w Olsztynie, 2013
Literatura uzupełniająca
Uwagi