Prawo

Law

2019Z

Kod przedmiotu2212S1-PRAWOa
Punkty ECTS 2
Typ zajęć Wykład
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) A.FILIPOWICZ, Podstawy prawa dla ekonomistów,, C.H.BECK, 2012, s. 440
Literatura uzupełniająca
Uwagi