Rachunkowość finansowa

Financial accounting

2020Z

Kod przedmiotu2212S1-RACHFIN
Punkty ECTS 3,5
Typ zajęć Ćwiczenia
Wykład
Przedmioty wprowadzające-
Wymagania wstępne-
Opis ćwiczeńZasady sporządzania bilansu majątkowego. Zasady księgowania operacji bilansowych i wynikowych na kontach. Poprawianie błędów księgowych. Księgowanie od bilansu otwarcia do bilansu zamknięcia.
Opis wykładówOmówienie zasad rachunkowości. Charakterystyka podstawowych sprawozdań finansowych. Prezentacja zasad wyceny aktywów i pasywów. zasady i Metody inwentaryzacji. Charakterystyka obiegu dokumentów w firmie. Klasyfikacja dokumentów księgowych. Charakterystyka metod ustalania wyniku finansowego.
Cel kształceniaZapoznanie studentów z zasadami prowadzenia ksiąg rachunkowych oraz rolą i miejscem rachunkowości w przedsiębiorstwie. Zdobycie przez studentów umiejętności księgowania podstawowych operacji gospodarczych w przedsiębiorstwie oraz sporządzania podstawowych sprawozdań finansowych.
Literatura podstawowa1) Barbara Gierusz, "Podręcznik samodzilnej nauki księgowania" , wyd. ODDK,, 2011r. 2) Małgorzata Cygańska, "Rachunkowość przedsiębiorstw. Zbiór zadań", , wyd. OWSIIZ, 2008r
Literatura uzupełniająca
Uwagi