Seminarium licencjackie

2020L

Kod przedmiotu2212S1-SL2B
Punkty ECTS 3,5
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Szkutnik Z. , Metody pisania pracy dyplomowej. , Wyd. Poznańskie, Poznań., 2005
Literatura uzupełniająca
Uwagi