Seminarium licencjackie

2021Z

Kod przedmiotu2212S1-SL3A
Punkty ECTS 3,5
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Szkutnik Z. , Metodyka pisania pracy dyplomowej. , Wydawnictwo Poznańskie, Poznań., 2005
Literatura uzupełniająca
Uwagi