Seminarium licencjackie

Undergraduate Seminar

2021L

Kod przedmiotu2212S1-SL3B
Punkty ECTS 13,5
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Szkutnik Z., Metodyka pisania pracy dyplomowej. , Wydawnictwo Poznańskie, Poznań., 2005
Literatura uzupełniająca
Uwagi