Zarządzanie operacyjne

Operational management

2020Z

Kod przedmiotu2212S1-ZARZOP
Punkty ECTS 3,5
Typ zajęć Ćwiczenia
Wykład
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Brzeziński M. , Organizacja i sterowanie produkcją, . Placet, 2002 2) Jasiński Z., Podstawy zarządzania operacyjnego, OficynaEkonom, 2005 3) Pasternak K., , Zarys zarządzania produkcją, PWE, 2005 4) Waters D, Zarządzanie operacyjne. Towary i usługi, PWN, 2001
Literatura uzupełniająca
Uwagi