Zarządzanie projektami

Management projects

2021Z

Kod przedmiotu2212S1-ZARZP
Punkty ECTS 3,5
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Trocki Michał Grucza Bartosz Ogonek Krzysztof, Zarządzanie Projektami, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2009, s. 257 2) Stabryła Adam, Zarządzanie projektami ekonomicznymi i organizacyjnymi, ydawnictwo Naukowe PWN, 2006, s. 356
Literatura uzupełniająca
Uwagi