Logistyka - studia drugiego stopnia niestacjonarne

Wydział Nauk Ekonomicznych

Czas trwania

Uzyskiwany dyplom

2-lata (4 semestry)

Oferta rekrutacyjna

    Warunki przyjęcia na studia: brak warunków przyjęcia!!!
    Wymagania programowe: brak wymagan programowych na suplemencie!!!
    Dostęp do dalszych studiów: brak opisu!!!
    Posiadane kwalifikacje oraz uprawnienia zawodowe(o ile to możliwe): brak opisu!!!

Więcej szczegółów na rekrutacja.uwm.edu.pl

Plan studiów

Semestr 1

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
II - Podstawowe
Etyka w zarządzaniu
2,5
ZAL-O
Wykład
30
Koncepcje zarządzania
4,5
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia
Wykład
15
15
Makroekonomia
4
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia
Wykład
15
15
Prawo cywilne
2,25
ZAL
Wykład
30
Statystyka matematyczna
3,5
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia
Wykład
15
15
Technologie informacyjne w zarządzaniu
1
ZAL-O
Ćwiczenia
10
III - Kierunkowe
Przedsiębiorczość
3,5
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia
Wykład
10
10
IV - Specjalnościowe/Związane z zakresem kształcenia
Przedmioty do wyboru 1 - F3
2,75
Seminarium magisterskie
5,5
ZAL-O
Seminarium magisterskie
10
VII - Inne
Szkolenie w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy
0,5
ZAL
Wykład
4
SUMA
30,0

Semestr 2

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
II - Podstawowe
Technologie informacyjne w zarządzaniu
1
ZAL-O
Ćwiczenia
20
III - Kierunkowe
Badania operacyjne
3
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia
Wykład
10
10
Logistyka
3
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia
Wykład
10
10
Negocjacje
2,5
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia
Wykład
10
10
Rachunkowość zarządcza
3
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia
Wykład
10
15
Zarządzanie strategiczne
3
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia
Wykład
10
15
IV - Specjalnościowe/Związane z zakresem kształcenia
Przedmioty do wyboru 2 - F3
3
Seminarium magisterskie
5,5
ZAL-O
Seminarium magisterskie
10
VI - Praktyka
Praktyka dyplomowa
6
ZAL-O
Praktyki
160
SUMA
30,0

Semestr 3

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
III - Kierunkowe
Marketing międzynarodowy
3
Zarządzanie procesami
3
IV - Specjalnościowe/Związane z zakresem kształcenia
Logistyka produkcji
3,5
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia
Wykład
10
10
Przedmioty do wyboru 3 - F3
3,75
Seminarium magisterskie
0
VII - Inne
Ergonomia
0,25
ZAL
Wykład
2
Etykieta
0,5
SUMA
24,5

Semestr 4

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
I - Wymagania ogólne
Język obcy
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
IV - Specjalnościowe/Związane z zakresem kształcenia
Przedmiot do wyboru 4 - F3
2,75
Seminarium magisterskie
14
VII - Inne
Ochrona własności intelektualnej
0,25
SUMA
30,0