Makroekonomia

Macroeconomics

2021Z

Kod przedmiotu12S2O-MAK
Punkty ECTS 4
Typ zajęć Ćwiczenia
Wykład
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładówspółczesne nurty teorii makroekonomii (ekonomia neoklasyczna, keynesowska, monetaryzm, nowa makroekonomia klasyczna, szkoła realnego cyklu koniunkturalnego). Ekonomia neoklasyczna a ekonomia Keynesa. Wzrost gospodarczy - model Solowa. Model IS-LM. Współczesne koncepcje cyklu koniunkturalnego (model Samuelsona-Hicksa, Teoria niedoskonałej informacji Lucasa, Teoria realnego cyklu koniunkturalnego). Konsumpcja w warunkach pewności i niepewności (Keynesowska funkcja konsumpcji, Hipoteza cyklu życia Ando-Modiglianiego, Hipoteza trwałego dochodu Friedmana, Hipoteza błądzenia losowego Halla) Bezrobocie i inflacja.,ĆWICZENIA:Mierzenie gospodarki w skali makro - powtórzenie podstawowych pojęć z podstaw makroekonomii). Ekonomia neoklasyczna a ekonomia Keynesa. Wzrost gospodarczy - model Solowa. Model IS_LM. Współczesne koncepcje cyklu koniunkturalnego (model Samuelsona-Hicksa, model, Teoria niedoskonałej informacji Lucasa, Teoria realnego cyklu koniunkturalnego). Konsumpcja w warunkach pewności i niepewności (Keynesowska funkcja konsumpcji, Hipoteza cyklu życia Ando-Modiglianiego, Hipoteza trwałego dochodu Friedmana, Hipoteza błądzenia losowego Halla).
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Snowdon B., Vane H., Wynarczyk P., Współczesne nurty teorii makroekonomii, PWN, 1998 2) Hall R.E.,Taylor J.B., Makroekonomia, PWN, 2005 3) Milewski R., Kwiatkowski E., Podstawy Ekonomii, PWN, 2000 4) Romer D., Makroekonomia dla zaawansowanych, PWN, 2000
Literatura uzupełniająca
Uwagi