Praktyka dyplomowa

Diploma practical training

2021L

Kod przedmiotu12S2O-PDYP
Punkty ECTS 6
Typ zajęć Wykład
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Silverman D., Prowadzenie badań jakościowych, PWN, 2010 2) Kaczmarek M., Olejnik I., Badania jakościowe - metody i zastosowania, CeDeWu, 2013 3) Rószkiewicz M.,, Metody ilościowe w badaniach marketingowych, PWN, 2012
Literatura uzupełniająca
Uwagi