Badania operacyjne

Operational research

2021L

Kod przedmiotu12S2-BADOP
Punkty ECTS 3
Typ zajęć Ćwiczenia
Wykład
Przedmioty wprowadzającematematyka, informatyka
Wymagania wstępneStudent posiada podstawową wiedzę z matematyki i technologii informacyjnych.
Opis ćwiczeńRozwiązywanie zadań z wykorzystaniem treści teoretycznych prezentowanych na wykładzie.
Opis wykładówPROGRAMOWANIE LINIOWE: zagadnienie produkcji (metoda graficzna, metoda sympleks); zagadnienie transportowe (metoda rent różnicowych); zagadnienie przydziału (algorytm węgierski). PROGRAMOWANIE DYNAMICZNE: zagadnienie plecakowe, zagadnienie wielkości partii, nieliniowe zagadnienie załadunku. PROGRAMOWANIE SIECIOWE: najkrótsze drzewo rozpinające, ścieżka krytyczna CPM.
Cel kształceniaZna teoretyczne modele matematyczne służące do opisu zjawisk społeczno-ekonomicznych. Potrafi wykorzystać wiedzę teoretyczną do formułowania zagadnień optymalizacyjnych programowania liniowego i podejmować optymalne decyzje. Potrafi identyfikować, rozwiązywać i analizować typowe problemy decyzyjne oraz posługiwać się aplikacjami wykorzystywanymi w procesie podejmowania decyzji. Potrafi umiejętnie stosować wybrane metody optymalizacji decyzji ilościowych.Zna metody służące do formułowania zagadnień optymalizacyjnych programowania liniowego i podejmowania optymalnych decyzji.
Literatura podstawowa1) Kukuła K., Badania operacyjne w przykładach i zadaniach., PWN, 2015 2) Sikora W., Badania operacyjne., PWE, 2008
Literatura uzupełniająca1) Szapiro T., wyd. PWE, Decyzje menadżerskie z Excelem., 2010r., tom
Uwagi