Informatyka w logistyce

IT in Logistics

2022L

Kod przedmiotu12S2-INFL
Punkty ECTS 2,5
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) A. Sikorski, R. Kozłowski,, Nowoczesne rozwiązania w logistyce , wyd. Wolters Kluwer, 2019
Literatura uzupełniająca
Uwagi