Logistyka

Logistics

2021Z

Kod przedmiotu12S2-LOGIS
Punkty ECTS 3
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) BEIER F. J., RUTKOWSKI K. , Logistyka, SGH, 2004 2) Krawczyk S., Logistyka t. 1 i 2, DIFIN, 2011 3) Blaik P., Logistyka. Koncepcja zintegrowanego zarządzania, PWE, 2017
Literatura uzupełniająca
Uwagi