Makroekonomia

Macroeconomics

2021Z

Kod przedmiotu12S2-MAKRO
Punkty ECTS 4
Typ zajęć Ćwiczenia
Wykład
Przedmioty wprowadzająceMikroekonomia, Podstawy makroekonomii
Wymagania wstępnePodstawowy zakres wiedzy z mikro i makroekonomii
Opis ćwiczeńMierzenie gospodarki w skali makro - powtórzenie podstawowych pojęć z podstaw makroekonomii). Ekonomia noklasyczna a ekonomia Keynesa. Wzrost gospodarczy - model Solowa. Model IS_LM. Współczesne koncepcje cyklu konunkturalnego (model Samuelsona-Hicksa, model, Teoria niedoskonałej informacji Lucasa, Teoria realnego cyklu koniunkturalnego). Konsumpcja w warunkach pewności i niepewności (Keynesowska funkcja konsumpcji, Hipoteza cyklu życia Ando-Modiglianiego, Hipoteza trwałego dochodu Friedmana, Hipoteza błądzenia losowego Halla).
Opis wykładówWspółczesne nurty teorii makroekonomii (ekonomia neoklasyczna, keynesowska, monetaryzm, nowa makroekonomia klasyczna, szkoła realnego cyklu koniunkturalnego). Ekonomia noklasyczna a ekonomia Keynesa. Wzrost gospodarczy - model Solowa. Model IS-LM. Współczesne koncepcje cyklu konunkturalnego (model Samuelsona-Hicksa, Teoria niedoskonałej informacji Lucasa, Teoria realnego cyklu koniunkturalnego). Konsumpcja w warunkach pewności i niepewności (Keynesowska funkcja konsumpcji, Hipoteza cyklu życia Ando-Modiglianiego, Hipoteza trwałego dochodu Friedmana, Hipoteza błądzenia losowego Halla) Bezrobocie i inflacja.
Cel kształceniaPrzekazanie wiedzy z zakresu makroekonomii, współczesnych trendów i nurtów makroekonomicznych. Przekazanie wiedzy dotyczącej podejścia we współczesnej makroekonomii do kluczowych zjawisk występujących w gospodarce rynkowej w skali makro.
Literatura podstawowa1) Snowdon B., Vane H., Wynarczyk P., Współczesne nurty teorii makroekonomii, PWN, 1998 2) Hall R.E.,Taylor J.B., Makroekonomia, PWN, 2005 3) Milewski R., Kwiatkowski E., Podstawy Ekonomii, PWN, 2000 4) Romer D., Makroekonomia dla zaawansowanych, PWN, 2000
Literatura uzupełniająca1) Barro R.J., wyd. PWN, Makroekonomia, 1997r., tom 2) Samuelson P.A., Nordhaus W.D., wyd. PWN, Ekonomia, 1996r., tom
Uwagi