Ochrona środowiska w logistyce

Environmental Logistics

2022Z

Kod przedmiotu12S2-OSL
Punkty ECTS 2,5
Typ zajęć Ćwiczenia
Wykład
Przedmioty wprowadzająceZarządzanie, Logistyka
Wymagania wstępnepodstawy zarządzania i logistyki
Opis ćwiczeńBilans ekologiczny w systemie logistycznym jednostek samorządu terytorialnego. Bilans ekologiczny w systemie logistycznym przedsiębiorstwa (energetyczny, transportowy itd.). Edukacja ekologiczna w gospodarce odpadami . Ekologiczny park przemysłowy (definicja, korzyści, przykłady) . Ekologistyka odpadów medycznych. Ekologistyka stałych odpadów komunalnych (SOK) . Ekologistyka utylizacji odpadów. Ekologistyka w turystyce. Ekologistyka zużytych opakowań. Ekologistyka zużytych samochodów. Ekologistyka zużytych urządzeń elektronicznych i artykułów gospodarstwa domowego Ekonomia surowców – podstawowe zasady. Usługi ekosystemowe – istota, klasyfikacje, znaczenie. Rozwój zrównoważony a ekorozwój. Logistyka odwrotna a ekologistyka. Transport ekologiczny
Opis wykładówWstęp do ochrony środowiska w logistyce. Logistyka zwrotna. Eko-logistyka. Rozwój zrównoważony – początek idei. Podstawowe mierniki rozwoju zrównoważonego. Rozwój zrównoważony i przyszłość ludzkości. Rola logistyki w rozwoju zrównoważonym gospodarki. Transport w ekologistyce. Ekologistyka odpadów. Opakowania w logistyce zwrotnej.
Cel kształceniaZapoznanie studentów z zagadnieniami z obszaru ochrony środowiska, rozwoju zrównoważonego, logistyki zwrotnej i eko-logistyki.
Literatura podstawowa1) Starostka-Patyk M. , Logistyka zwrotna produktów niepełnowartościowych w zarządzaniu przedsiębiorstwami produkcyjnymi, t. 1, PWE, Warszawa, 2016, s. 187 2) Szołtysek J. , Logistyka zwrotna, t. 1, Instytut Logistyki i Magazynowania, Poznań , 2009, s. 200 3) Korzeń Z., Ekologistyka, t. 1, Instytut Logistyki i Magazynowania Poznań, 2001, s. 250 4) Szymonik A., Ekologistyka: teoria i praktyka, t. 1, Difin. Warszawa, 2018, s. 139 5) Lutek W., Banaś J., Pastuszak Z., Smart consumer : satysfakcja konsumenta w systemie zarządzania logistyką zwrotną w gospodarce odpadami komunalnymi, t. 1, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej (Lublin), 2020, s. 365
Literatura uzupełniająca1) Horodyńska M. , wyd. Wyd. Politechniki Śląskiej, Katowice, Ekologistyka i zagospodarowanie odpadów, 2017r., tom 1, 200s. 2) Hakuć-Błażowska A., Napiórkowska-Baryła A., Turkowski K., wyd. Instytut Badań Gospodarczych, Olsztyn, Wybrane aspekty zarządzania wodą i powierzchnią ziemi ze szczególnym uwzględnieniem planowania przestrzennego, 2020r., tom 1, 136s.
Uwagi