Przedmiot do wyboru 2 - F-3

2022Z

Kod przedmiotu12S2-PDW2F3
Punkty ECTS 3
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa
Literatura uzupełniająca
Uwagi