Rynek czynników wytwórczych

Market of Production Factors

2022Z

Kod przedmiotu12S2-RCW
Punkty ECTS 3
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Zachodniopomorska szkoła biznesu, Czynniki wytwórcze, Zachodniopomorska Szkoła Biznesu w Szczecinie, 2013 2) Banach B.,, Rozwój i postęp techniczny na tle ogólnych prawidłowości gospodarczych i cywilizacyjnych,, Księgarnia Akademicka, Kraków, 2010 3) Zajączkowska - Jakimiak S.,, Wiedza techniczna i kapitał ludzki w teorii wzrostu gospodarczego., Gospodarka Narodowa, 2006
Literatura uzupełniająca
Uwagi