Język obcy

2022Z

Kod przedmiotu37-00-30-S2-I
Punkty ECTS 2
Typ zajęć Ćwiczenia
Przedmioty wprowadzającebrak
Wymagania wstępnedeklarowana znajomość języka obcego na poziomie B2
Opis ćwiczeńWprowadzenie i wyćwiczenie materiału leksykalno-gramatycznego umożliwiającego przygotowanie do komunikacji w języku obcym w zakresie tematycznym dotyczącym wybranych elementów języka specjalistycznego; analiza tekstów naukowych i dyskusja, rozwiązywanie zadań i ćwiczeń językowych, tłumaczenie tekstów; prezentowanie rozmaitych metod uczenia się, zachęcanie do samooceny, samodzielnego poszukiwania prawidłowości językowych i formułowania reguł; różnorodność form pracy (indywidualna, w parach, w grupach) i typów zadań pozwalających na uwzględnienie w procesie nauczania indywidualnych uzdolnień i cech charakteru studentów.
Opis wykładówbrak
Cel kształceniaKształtowanie i rozwijanie kompetencji językowych, pozwalających studentom na rozumienie, tłumaczenie i posługiwanie się leksyką specjalistyczną z zakresu danego kierunku studiów na poziomie B2+
Literatura podstawowa1) Keith Kelly, Science, Macmillan, 2007 2) Keith Kelly, Geography, Macmillan, 2007 3) Bonamy D., Technical English, Pearson, 2011 4) MacKenzie I., English for Business Studies, Cambridge University Press, 2010 5) Grice T., Nursing 2, Oxford University Press, 2007 6) W. Binerowska, S. Rokitina, W. Rotkiewicz, W. Skukowski, Język rosyjski dla studentów Technologii Żywności, ART w Olsztynie, 1994 7) W. Roszczenko, M. Wójcik, Teksty rosyjskie i ćwiczenia dla kierunku ochrona środowiska, AR w Lublinie, 1999 8) I. Obłąkowska-Galanciak, B. Jeglińska, Język rosyjski w turystyce, UWM w Olsztynie, 2002 9) G. Drozdowska, M. Sztolberg, Język rosyjski dla studentów Pedagogiki, UMK w Toruniu, 1995 10) A. Buczel, Rosyjski w biznesie, Edgard Języki obce, 2009 11) Schlüter S., Menschen Berufstrainer, Hueber Verlag, 2015 12) Grigull I., Raven S, Geschäftliche Begegnungen, Hueber Verlag, 2015 13) Otto B., Otto M., Here is the news, Poltext, 2010
Literatura uzupełniająca1) Malcolm Mann, wyd. Macmillan, Destination Grammar and Vocabulary, 2005r., tom
Uwagi