Zarządzanie małym i średnim przedsiębiorstwem - studia drugiego stopnia stacjonarne

Wydział Nauk Ekonomicznych

Czas trwania

Uzyskiwany dyplom

2-lata (4 semestry)

Oferta rekrutacyjna

    Warunki przyjęcia na studia: brak warunków przyjęcia!!!
    Wymagania programowe: brak wymagan programowych na suplemencie!!!
    Dostęp do dalszych studiów: brak opisu!!!
    Posiadane kwalifikacje oraz uprawnienia zawodowe(o ile to możliwe): brak opisu!!!

Więcej szczegółów na rekrutacja.uwm.edu.pl

Plan studiów

Semestr 1

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
II - Podstawowe
Etyka w zarządzaniu
0
ZAL-O
Wykład
30
Koncepcje zarządzania
0
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia
Wykład
15
30
Makroekonomia
0
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia
Wykład
30
15
Prawo cywilne
0
ZAL
Wykład
30
Statystyka matematyczna
0
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia
Wykład
30
15
III - Kierunkowe
Logistyka
0
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia
Wykład
30
15
Przedsiębiorczość
0
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia
Wykład
30
15
IV - Specjalnościowe/Związane z zakresem kształcenia
Seminarium magisterskie i praca magisterska I
0
ZAL-O
Seminarium magisterskie
30
Zachowania konsumenckie
2,5
SUMA
3,75

Semestr 2

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
I - Wymagania ogólne
Technologie informacyjne w zarządzaniu
0
ZAL-O
Ćwiczenia
30
III - Kierunkowe
Badania operacyjne
0
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia
Wykład
30
15
Negocjacje
0
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia
Wykład
30
15
Rachunkowość zarządcza
0
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia
Wykład
30
15
Zarządzanie procesami
0
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia
Wykład
30
15
Zarządzanie strategiczne
0
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia
Wykład
30
15
IV - Specjalnościowe/Związane z zakresem kształcenia
Przedmiot do wyboru F3_1 *
2
Seminarium magisterskie i praca magisterska II
0
ZAL-O
Seminarium magisterskie
30
VI - Praktyka
Praktyka dyplomowa
0
ZAL
Wykład
160
SUMA
2,0

Semestr 3

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
III - Kierunkowe
Marketing międzynarodowy
3
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia
Wykład
30
15
IV - Specjalnościowe/Związane z zakresem kształcenia
Finanse w małych i średnich przedsiębiorstwach
2,5
Internacjonalizacja sektora MSP
3,5
Prawne uwarunkowania działalności MSP
2,5
Przedmiot do wyboru F3_2 *
1,5
Przedmiot do wyboru F3_3 *
1,5
Strategie działalności MSP
3
Zarządzanie inwestycjami
2,5
Zarządzanie zasobami ludzkimi w MSP
2,5
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia
Wykład
15
15
SUMA
22,5

Semestr 4

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
IV - Specjalnościowe/Związane z zakresem kształcenia
Analiza ekonomiczna w MSP
3,5
Instytucje otoczenia biznesu
2,5
Marketing w handlu i usługach
2,5
Przedmiot do wyboru F3_4 *
2,25
Przedmiot do wyboru F3_5 *
2,5
Przedmiot do wyboru F3_6 *
2,5
Seminarium magisterskie i praca magisterska IV
0
SUMA
15,75