Analiza ekonomiczna w MSP

2022L

Kod przedmiotu12S2O-AEMSP
Punkty ECTS 3,5
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Bednarski L., Borowiecki R. i inni, Analiza ekonomiczna przedsiębiorstwa, PWE, 2007 2) Jerzemowska M., Analiza ekonomiczna w przedsiębiorstwie, PWE, 2013 3) Michalski G., Płynność finansowa w małych i średnich przedsiębiorstwach, PWN, 2020
Literatura uzupełniająca
Uwagi