Finanse w małych i średnich przedsiębiorstwach

2022Z

Kod przedmiotu12S2O-FWMISP
Punkty ECTS 2,5
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa
Literatura uzupełniająca
Uwagi